De gezondheidszorg is meer nog dan andere vakgebieden, een vakgebied dat altijd in beweging is. Continue vernieuwing en andere inzichten in technieken, kennis en wetenschap. Om te zorgen dat kennis en kunde voldoen aan de actuele stand van zaken, biedt Civo Zorgopleiders  hoogwaardige cursussen voor verpleegkundig personeel.

Wil je één of meerdere modules uit één van onze vervolgopleidingen als cursus volgen, dan stroom je op bepaalde momenten in tijdens de opleidingen, die meestal twee maal per jaar, in het voor- en najaar van start gaan.

De cursussen van Civo Zorgopleiders worden gegeven in kleine groepen, waardoor de persoonlijke aandacht voor de student groot is.
Natuurlijk zijn er standaardprotocollen, leerdoelen en praktijksituaties, maar iedere zorgplek en zorgverlener vult dit toch op een eigen manier in. Bij Civo Zorgopleiders is maatwerk daarom standaard.

Wil je het nog specifieker? Bijvoorbeeld door een groepje verpleegkundigen op je eigen locatie theorielessen aan te bieden? Bij verschillende ziekenhuizen heeft een dergelijk traject zeer tevreden resultaten opgeleverd. We kijken graag samen naar de wensen en de mogelijkheden.

Kies uit een van de bovenstaande cursustrajecten voor verdere informatie.