Geriatrische zorg: De kwetsbare oudere

Kwetsbaarheid bij ouderen betekent dat er een fragiel evenwicht is in de gezondheid. Zij hebben vaak te maken met multimorbiditeit; meerdere chronische aandoeningen die elkaar onderling beïnvloeden. Dat levert vaak een onoverzichtelijke mix van klachten op en allerlei beperkingen in het functioneren.
We staan de komende jaren voor een uitdaging. We leven steeds langer en de vraag naar experts op het gebied van deze zorg zal dan ook toe gaan nemen.
In deze cursus doe je alle benodigde kennis op en leer je de vaardigheden voor een goede zorg aan de toekomstige kwetsbare ouderen.
We gaan ook diep in op onderwerpen zoals: de ouder wordende mens, co-morbiditeit, COPD/hartfalen, depressie/delier en polifarmacie. Maar ook coaching, consultatie, L.S.D. (luisteren, samenvatten, doorvragen) en de rol van Casemanager komen aan bod.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mobiliteit, ondervoeding, ouderenmishandeling, eenzaamheid, etc.
Klinisch redeneren wordt gekoppeld aan de eigen meegebrachte casuïstiek.
De cursus wordt afgesloten met een patiëntenbespreking op de werkvloer.

Doelgroep van de cursus
Verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5.

Duur van de cursus
4 dagen.

Kosten:
Op aanvraag.

Aanmelden