Klinisch redeneren

De deelnemer leert klinisch redeneren, eigen observaties en interpretaties koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie).

Aan bod komen:
Wat is klinisch redeneren?
De 6 stappen van klinisch redeneren.
Oefenen middels klinisch redeneren.

Doelgroep van de cursus
Verpleegkundigen werkzaam in Eerste- en Tweedelijnszorg.

Duur van de cursus
1 dagdeel.

Aanmelden