PICC (peripherally inserted central catheters)

In deze cursus leert de deelnemer om te werken met en verzorgen van een PICC lijn.

Aan bod komen:
PICC lijn algemeen.
Verzorging PICC lijn.
Afkoppelen en of doorspuiten PICC lijn.
Verwijderen PICC lijn.
Wat mag wel/niet met een PICC lijn.
Skills.

Doelgroep van de cursus
Verpleegkundigen werkzaam in Eerste- en Tweedelijnszorg.

Duur van de cursus
1 dagdeel.

Aanmelden