Tracheacanule zorg

In deze cursus leert de deelnemer om tracheacanule zorg te geven.

Doelgroep van de cursus
Verpleegkundigen werkzaam in Eerste- en Tweedelijnszorg.

Aan bod komen:
Anatomie/fysiologie.
Algemene tracheacanule zorg.
Gespecialiseerde tracheacanule zorg.
Bronchiaal toilet.
Tips en Tricks.

Duur van de cursus
1 dag.

Aanmelden