2-daagse cursus Kinderpalliatieve Zorg

In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en het gezin behoefte aan palliatieve zorg. Bij palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) gaat het om de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduur beperkende aandoening en hun gezinnen.
De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, het omvat de lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische, culturele en spirituele aspecten van zorg en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin.

Civo Zorgopleiders organiseert in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg de
2-daagse cursus “Kinderpalliatieve Zorg”. Deze cursus biedt een verdieping in de zorgverlening aan het ernstig zieke kind. Naast kennis van de belangrijke elementen en de organisatie van kinderpalliatieve zorg in Nederland geeft de cursus inzicht in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.

 De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • introductie kinderpalliatieve zorg
  • richtlijnen en wetgeving
  • symptoommanagement
  • palliatief redeneren en advance care planning
  • psychosociale zorg
  • spirituele aspecten en rituelen

Ter afsluiting van deze twee dagen vindt er een workshop complementaire zorg en aromazorg plaats waarbij je je eigen gemaakte product meekrijgt.
De cursus wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.

Doelgroep van de cursus
De 2-daagse cursus is bedoeld voor verpleegkundige professionals werkzaam in de intensieve kindzorg en andere zorgverleners die werkzaam zijn in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduur verkortende ziekte.

Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&VN.

Duur van de cursus
2 dagen.

Kosten
Op aanvraag.

Coördinerend docent:
De coördinerend docent van de cursus Kinderpalliatieve Zorg, tevens verantwoordelijk voor het theoretische onderwijs van de cursus is:

Wilma de Groot, wilma@civozorgopleiders.nl

Aanmelden