Palliatieve zorg bij kinderen

Palliatieve zorg bij kinderen vraagt specialistische kennis en ervaring. Om deze zorg goed te kunnen waarborgen zijn coördinatie en continuïteit belangrijke voorwaarden. Kinderen horen zoveel mogelijk palliatieve zorg in hun eigen omgeving te krijgen.
Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduur-beperkende of levensbedreigende aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten. Kinderpalliatieve zorg heeft namelijk een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving, maar ook op de zorgverleners.
Palliatieve zorg voor kinderen onderscheidt zich van de begeleiding en ondersteuning van ernstig zieke volwassenen.
In deze cursus ontwikkel je vaardigheden om de palliatieve zorg voor kinderen op een goede manier vorm te geven.
Hierbij is aandacht voor zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspecten.

Doelgroep van de cursus
Verpleegkundigen werkzaam in de zorg voor zieke kinderen.

Duur van de cursus
3 dagen.

Aanmelden