Civo Zorgopleiders. Jij wordt er nog beter van.

Zorg blijft nog altijd mensenwerk. Zorgonderwijs dus ook, vinden wij. Daarom noemen we ons zorgopleiders. Onze studiecoördinatoren, opleidingsadviseurs, docenten en zelfs het management en de backoffice; allemaal mensen afkomstig uit dezelfde dagelijkse praktijk als jij.
Dat maakt Civo Zorgopleiders dan ook uniek.

Wij weten hoe die praktijk er uit ziet. En dat deze meestal weerbarstiger is dan de theorieboekjes ons doen geloven. We spreken dezelfde taal, waardoor we in staat zijn om adequaat te kunnen anticiperen op behoeftes en deze om weten te zetten naar vervolgopleidingen en cursussen. En dat is ook precies waar we voor staan. Geen opleidingsinstituut, maar mensen die jou verder helpen groeien in één van de vele mooie beroepen in de zorg, waar jij nog beter van wordt.

De praktijkmensen van Civo Zorgopleiders zijn allen verbonden aan grote regionale zorginstellingen, waar we ook nauw mee samenwerken. Net zoals we dat doen met een grote HBO en MBO instelling, waar we zo mogelijk gezamenlijk optrekken bij het ontwikkelen van nieuwe vervolgopleidingen en cursussen.
Al onze vervolgopleidingen zijn CZO erkend en sluiten aan op de algemene verpleegkundige opleidingen op HBO en MBO niveau. Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van de opleidingen (inclusief de praktijkonderdelen) wordt een diploma uitgereikt.
De erkenningsprocedure en de aan deze erkenning verbonden voorwaarden zijn te raadplegen op www.czo.nl

De theoretische onderdelen van onze opleidingen, scholingen of cursussen, vinden standaard plaats in Hengelo (gebouw Lansinkveste), maar kunnen desgewenst ook op locatie van de betreffende instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of thuiszorgorganisaties worden verzorgd.

Civo Zorgopleiders voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Vanaf 26-10-2017 is deze registratie opnieuw geaccordeerd tot en met 26-10-2021.