Persoonlijke begeleiding

Het is fijn om zelfstandig, in je eigen tijd en binnen je eigen planning met je studie aan de slag te gaan. Maar zou het ook niet prettig, waardevol en tegelijkertijd bemoedigend zijn om een steuntje in de rug te hebben? Iemand die achter je staat, die verstand van zaken heeft, niet afstandelijk dwingt, maar wel begripvol coacht? Daarom krijg je van Civo Zorgopleiders je eigen persoonlijke studiecoördinator.

De belangrijkste taak van deze coördinator is het begeleiden van jou als student gedurende je gehele opleiding. Te beginnen met het uitzetten van een optimaal individueel traject, waarbij rekening wordt gehouden met het begin-niveau, de leermogelijkheden en je persoonlijke ambities. Samen worden je persoonlijke kenmerken (vooropleiding, capaciteiten, werkervaring, etc.) en verwachtingen afgestemd.
Enerzijds op de eisen vanuit het kwalificatieprofiel en de examinerende toetsing, anderzijds op de leermogelijkheden van de betreffende zorginstelling. Zodat jij er nog beter van wordt!

En geloof het of niet; onze studiecoördinatoren worden door de studenten zeer gewaardeerd.