Onze organisatie

Civo Zorgopleiders is een zelfstandige coöperatie van drie ziekenhuisinstellingen:  Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Deventer Ziekenhuis (DZ).

De dagelijkse organisatie bestaat uit een management, secretariaat, opleidingsadviseurs en coördinatoren. Al onze vakdocenten worden telkens door Civo Zorgopleiders ingehuurd. Dit zorgt ervoor dat we continu worden voorzien van de meest actuele ontwikkelingen in jouw vakgebied en zo de kwaliteit van onze opleidingen op een hoog niveau kunnen waarborgen.

Jij wordt er nog beter van.