Cursus Kinderpalliatieve zorg

Civo Zorgopleiders organiseert in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg de
2-daagse cursus “Kinderpalliatieve Zorg”. Deze cursus biedt een verdieping in de zorgverlening aan het ernstig zieke kind. Naast kennis van de belangrijke elementen en de organisatie van kinderpalliatieve zorg in Nederland geeft de cursus inzicht in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.

bekijk de pagina

Nieuwsoverzicht