Welkom op onze nieuwe website!

Jij wordt er nog beter van.

Zorg blijft mensenwerk. Zorgonderwijs dus ook, vinden wij.
Bij Civo Zorgopleiders werken mensen die allemaal afkomstig zijn uit de zorg of er nog altijd dagelijks in werken.
Die dus weten hoe de alledaagse praktijk er uit ziet. En dat deze meestal weerbarstiger is dan de theorieboekjes ons vaak doen geloven. We spreken dezelfde taal en dat schept al snel een band.
En dat is ook precies wat we willen. Geen opleidingsinstituut, maar mensen die jou verder helpen groeien in een heel mooi beroep.

Civo Zorgopleiders. Jij wordt er nog beter van.

 

 

Nieuwsoverzicht