Cardiac Care

Inhoud van de opleiding.
De patiënten met cardiologische aandoeningen op de Cardiac Care unit of Eerste Hart Hulp, zijn patiënten die vaak te maken hebben met levensbedreigende, onverwachte gebeurtenissen, pijn en veel angst. Als Cardiac Care Verpleegkundige ben je de aangewezen persoon om een vertrouwensrelatie op te bouwen, de patiënt gerust te stellen en aanspreekpersoon te zijn voor zowel familie als specialisten. Tevens ben je in staat om prioriteiten te stellen en de juiste behandeling in te zetten bij deze vitaal bedreigde patiënten.

Start van de opleiding.
De opleiding Cardiac Care start, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen, in het voor- en najaar.
Aanmelding voor de opleiding kan door middel van onderstaande button. De verantwoordelijke functionaris van de instelling, waarmee de student een praktijkleerovereenkomst heeft, moet hiervoor goedkeuring geven.

Duur van de opleiding.
De opleiding Cardiac Care duurt 12 maanden en bestaat uit vier modules Brede basis Acute zorg, drie topmodules en vier generieke modules.

Coördinerend docent.
De coördinerend docenten van de groep Cardiac Care tevens verantwoordelijk voor het theoretische onderwijs van de opleiding zijn:

Marlies Snoeck, marlies@civozorgopleiders.nl 

Aanmelden