Recovery

Inhoud van de opleiding.
De Recoveryverpleegkundige is een zelfstandig, in teamverband werkende beroepsbeoefenaar, die in staat is zonder directe aanwijzingen, gespecialiseerde (soms levensreddende) zorg te verlenen aan de aan haar of zijn toegewezen patiënten. Tegenwoordig worden de meeste complicaties niet meer gedurende de ingreep, maar tijdens de postoperatieve periode gezien.

De complexiteit en zorgintensiteit neemt toe, waarbij meer geavanceerde bewakings- en ondersteunende technieken worden toegepast op de Recovery. Dit vraagt deskundigheid en bekwaamheid in de verdere professionalisering tot Recoveryverpleegkundige. Anesthesiologische ontwikkelingen, regionale anesthesie en endoscopische operatietechnieken, geven specifieke zorgvragen en complicaties. De Recoveryverpleegkundige anticipeert op deze ontwikkelingen en werkt toe naar het ontslag richting de verblijfsafdeling.

Start van de opleiding.
De opleiding Recovery start, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen, in het voor- en najaar.
Aanmelding voor de opleiding kan door middel van onderstaande button. De verantwoordelijke functionaris van de instelling, waarmee de student een praktijkleerovereenkomst heeft, moet hiervoor goedkeuring geven.

Duur van de opleiding.
De opleiding Recovery verpleegkundige duurt 12 maanden en bestaat uit vier modules brede basis acute zorg waarvan één facultatief, vier topmodules en drie generieke modules.

Coördinerend docent.
De coördinerend docenten van de opleiding Recovery, tevens verantwoordelijk voor het theoretische onderwijs van de opleiding zijn:

Marlies Snoeck, marlies@civozorgopleiders.nl

Aanmelden