Spoedeisende Hulp

Inhoud van de opleiding
Als Spoedeisende Hulp Verpleegkundige verleen je zorg aan patiënten met een acuut zorgprobleem waarbij de diagnose niet bekend is. Deze zorg vraagt om een multidisciplinaire benadering binnen een team, waarbij je als verpleegkundige te maken krijgt met alle specialismen in zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Als Spoedeisende Hulp Verpleegkundige ben je de belangrijkste schakel als het gaat om vertrouwen, geruststellen, informeren en in korte tijd een vertrouwensband opbouwen met patiënt en familie, waardoor de behandeling en zorg kwalitatief goed ingezet kan worden.

Start van de opleiding.
De opleiding Spoedeisende Hulp start, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen, in het voor- en najaar.
Aanmelding voor de opleiding kan door middel van onderstaande button. De verantwoordelijke functionaris van de instelling, waarmee de student een praktijkleerovereenkomst heeft, moet hiervoor goedkeuring geven.

Duur van de opleiding.
De opleiding Spoedeisende Hulp duurt 15 maanden en bestaat uit vier modules brede basis acute zorg, vier topmodules en drie generieke modules.

Coördinerend docent.
De coördinerend docent van de opleiding Spoedeisende Hulp, tevens verantwoordelijk voor het theoretische onderwijs van de opleiding is:

Ieneke Draaijers, ieneke@civozorgopleiders.nl

Aanmelden