Gezin en Kind zorg

Als gespecialiseerd verpleegkundige binnen de zorg voor gezin en kind, is het belangrijk om te kunnen inspelen op de behoefte van het hele gezin.
Gezinsgerichte zorg is dan ook een belangrijk onderdeel van dit vakgebied. Ook de ketenzorg krijgt extra aandacht. Er is sprake van samenwerking tussen diverse intra- en extramurale zorginstellingen om de opleidingen goed vorm te geven.

 

Opleidingen: