Brede basis Gezin en Kind zorg

Family Centered Care is een belangrijk onderdeel van de perinatale zorg. Het gezin wordt intensief betrokken bij de regie van de zorg. Van de professional wordt verwacht dat er ingespeeld wordt op de behoeften van het gezin. Hiervoor is de Brede basis Gezin en Kind de verbinding tussen de beide opleidingen Obstetrie- en Kinderverpleegkunde. Samenwerking en wederzijds begrip krijgen veel aandacht in deze basis.
De Brede basis kan als losse opleiding gekozen worden, of als basis met daarbovenop de topmodules voor de opleiding Kinderverpleegkunde of de topmodules voor de opleiding Obstetrieverpleegkunde.

Tijdens de brede basis worden ook de eerste twee modules van de generieke leerlijn gevolgd.

Start opleiding.
De opleiding Brede basis Gezin en Kind zorg start, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen, in het voor- en najaar.
Aanmelding voor de opleiding kan door middel van onderstaande button. De verantwoordelijke functionaris van de instelling, waarmee de student een praktijkleerovereenkomst heeft, moet hiervoor goedkeuring geven.

Duur van de opleiding.
De opleiding duurt in totaal zes maanden waarin gemiddeld drie lesdagen per maand plaatsvinden.
Het is mogelijk om losse modules te volgen als bijscholing.

Accreditatie.
De brede basis is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Na afronding worden punten toegekend.

Coördinerend docent.
De coördinerend docent van de opleiding Brede basis Gezin en Kind, tevens verantwoordelijk voor het theoretische onderwijs van de opleiding is:

Wilma de Groot, wilma@civozorgopleiders.nl

Aanmelden