Kinderverpleegkunde

Intra-, Extra- en Transmurale zorg.

De zorg voor het zieke kind is altijd in ontwikkeling. Denk hierbij aan het ontstaan van vrouw en kind-centra, maar ook aan de verschuivingen in de zorg van intra- naar extramuraal. De opnameduur in het ziekenhuis wordt steeds korter, de zorg voor het zieke kind in de thuissituatie wordt steeds complexer.
Civo Zorgopleiders biedt het theoretische deel van de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde, waarbij de kinderverpleegkundige wordt uitgerust met de kennis en kunde die nodig is om in te spelen op de veranderende zorg voor het zieke kind.

Inhoud van de opleiding.
De vervolgopleiding Kinderverpleegkunde start met de Brede basis Gezin en Kind zorg, bestaande uit 5 modules. Deze modules worden gezamenlijk gevolgd met studenten van de opleiding tot Obstetrieverpleegkundige. Hierdoor wordt geleerd samen te werken met andere professionals in de zorg, waardoor de keten van zorg zowel in de theorie als praktijk tot uiting komt. Na deze Brede basis volgen de topmodules. Naast basismodules en topmodules volgen de studenten ook modules uit de generieke leerlijn.

Start van de opleiding.
De opleiding Kinderverpleegkunde start, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen, in het voor- en najaar.
Aanmelding voor de opleiding kan door middel van onderstaande button. De verantwoordelijke functionaris van de instelling, waarmee de student een praktijkleerovereenkomst heeft, moet hiervoor goedkeuring geven. Kinderverpleegkundigen Extramurale zorg kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden bij onze studiecoördinator.

Duur van de opleiding.
De opleiding duurt in totaal 13 tot 16 maanden waarin gemiddeld drie lesdagen per maand plaatsvinden.

Coördinerend docent.
De coördinerend docent van de opleiding kinderverpleegkunde en kinderverpleegkundige extramurale zorg, tevens verantwoordelijk voor het theoretische onderwijs van de opleiding, is:

Wilma de Groot, wilma@civozorgopleiders.nl

Aanmelden