Obstetrieverpleegkunde

In de centra voor zorg rondom de bevalling staat Family Centered Care hoog aangeschreven. Van de obstetrieverpleegkundige wordt verwacht dat hij of zij de regie aan de ouders overlaat, en de expertise als obstetrieverpleegkundige aanwendt om hen van goede zorg en advies te voorzien. Daarbij werk je als verpleegkundige samen met vele disciplines en coördineer je het zorgproces voor, tijdens en na de bevalling.
Civo Zorgopleiders biedt het theoretische deel van deze vervolgopleiding, waarbij je wordt uitgerust met de kennis en kunde die nodig is voor de uitoefening van dit beroep.

Inhoud van de opleiding.
In de centra voor zorg rondom de bevalling staat Family Centered Care hoog aangeschreven. Van de obstetrieverpleegkundige wordt verwacht dat hij of zij de regie aan de ouders overlaat, en de expertise als obstetrieverpleegkundige aanwendt om hen van goede zorg en advies te voorzien. Daarbij werk je als verpleegkundige samen met vele disciplines en coördineer je het zorgproces voor, tijdens en na de bevalling.
Civo Zorgopleiders biedt het theoretische deel van deze vervolgopleiding, waarbij je wordt uitgerust met de kennis en kunde die nodig is voor de uitoefening van dit beroep.

Start opleiding.
De opleiding Obstetrieverpleegkunde start, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen, in het voor- en najaar.
Aanmelding voor de opleiding kan door middel van onderstaande button. De verantwoordelijke functionaris van de instelling, waarmee de student een praktijkleerovereenkomst heeft, moet hiervoor goedkeuring geven.

Duur van de opleiding.
De opleiding duurt in totaal 13 maanden waarin gemiddeld drie lesdagen per maand plaatsvinden.

Coördinerend docent.
De coördinerend docent van de opleiding obstetrieverpleegkunde, tevens verantwoordelijk voor het theoretische onderwijs van de opleiding, is:

Susanne van Ulzen, susanne@civozorgopleiders.nl

Aanmelden