Regionale Trauma Training (RTT)

Tweedaagse ABCDE trauma training opvang volwassenen
Zorg aan traumapatiënten vraagt steeds meer om specifieke kennis en vaardigheden van zorgprofessionals. Zowel prehospitaal als in de ziekenhuizen zelf, wordt voor de opvang van deze patiënten de zogenaamde ABCDE methodiek gebruikt. Hiervoor is door Acute Zorg Euregio een initiële tweedaagse training ontwikkeld, met daarbij een eendaagse herhalingstraining die minimaal een keer per vier jaar moet worden gevolgd.
Aan de tweedaagse training gaat een theoretische e-learning module vooraf, die noodzakelijk is om aan deze training te kunnen deelnemen.

Acute Zorg Euregio
Traumazorg vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van SEH verpleegkundigen. Om deze zorgprofessionals up-to-date te houden met betrekking tot opvang, behandeling en zorg bij traumapatiënten, heeft Netwerk Acute Zorg Euregio een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld, dat in samenwerking met Civo Zorgopleiders twee keer per jaar wordt georganiseerd.
Acute Zorg Euregio ziet Civo Zorgopleiders als de ideale partner om deze trainingen te verzorgen, vanwege onze uitstekende kennis van en aanbod in verpleegkundig vervolgonderwijs, in zowel opleidingen als cursussen. De inhoud van deze training blijft onder verantwoordelijkheid van Acute Zorg Euregio.

Doelgroep van de training
SEH verpleegkundigen in opleiding en/of SEH verpleegkundigen die tijdens hun opleiding geen basiscursus ABCDE voor traumapatiënten hebben gevolgd.

Duur van de training
Twee dagen, met een afsluitende praktijk- en theorietoets. Studiebelasting e-learning ongeveer 20 uur (afhankelijk van eigen tempo).

Inhoud van de training
Om je goed te kunnen voorbereiden op de training, wordt gebruikt gemaakt van een theoretische
e-learning module van ExpertCollege, waarin de ABCDE opvang van traumapatiënten, conform ATLS wordt behandeld. Een afgeronde e-learning is een voorwaarde om de tweedaagse training te kunnen volgen. Je kunt de module in je eigen tempo doorlopen. De maximale studiebelasting is ingeschat op 20 uur, maar uit ervaring blijkt dat de meeste deelnemers er korter over doen. De module is zgn. vraaggestuurd en ondersteunt interactief leren. Acht weken voorafgaand aan de training ontvang je van ons een activatiecode voor de e-learning.

We starten beide dagen met korte theorieblokken, verzorgd door een SEH-arts. Daarna trainen we in kleine groepen de ABCDE-methodiek, die we vervolgens toepassen in de scenariotraining. Je kunt vragen stellen vanuit de e-learning en er wordt ook ruim tijd besteed aan de ABCDE methodiek.
Hierin is de SBAR methodiek voor vooraankondiging en overdracht verwerkt en wordt tevens aandacht besteed aan de aspecten van Crew Resource Management (CRM).
De tweede dag wordt afgesloten met een praktijk- en theorietoets en ontvangen de deelnemers een certificaat.

Coördinerend docent.
De coördinerend docent van de Regionale Trauma Training is:

Ieneke Draaijers, ieneke@civozorgopleiders.nl

Aanmelden