Voorbehouden handelingen

Het is wettelijk verplicht dat verzorgenden en verpleegkundigen getraind moeten zijn in de voorbehouden handelingen voordat zij deze uit mogen voeren. Een zorginstantie heeft de wettelijke eisen ten aanzien van de individuele medewerker betreffende de kwaliteitswetgeving zorginstellingen. In verband met de deskundigheidsbevordering is scholing en toetsing van de medewerkers een belangrijk instrument.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor diegenen die het diploma verzorgende IG of verpleegkundige bezitten en de risicovolle en voorbehouden handelingen willen, kunnen en moeten onderhouden.

Doel
Het doel van deze training is dat door het trainen van de in het verleden aangeleerde verpleegtechnische vaardigheden, de verzorgende-IG en de  verpleegkundige binnen de organisatie actueel geschoold blijft en daardoor te allen tijde inzetbaar zijn.

Doelstelling training
Civo Zorgopleiders wil met deze training een bijdrage leveren aan de verbetering in de uitvoering van voorbehouden handelingen voor medewerkers werkzaam in de verpleeghuiszorg, de woon/zorgcentra en de thuiszorgorganisaties door verzorgenden IG/verpleegkundigen meer kennis en inzicht te geven in de voorbehouden handeling.

Volgens de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) moeten deze handelingen regelmatig worden uitgevoerd om ze te mogen blijven uitvoeren. Het volgen van een herhalingsmoment kan hierbij ondersteunend zijn. Door structureel te scholen wordt ondervangen dat er ad hoc geschoold moet worden.

Toetsing
Deze voorbehouden handelingen worden op een vastgesteld moment getoetst volgens protocol.

Certificering
De cursus is V&VN gecertificeerd: na afloop van de cursus ontvangt u bij voldoende beoordeling een certificaat.

Docenten
De docenten die een bijdrage leveren aan de inhoud van de cursus zijn allen inhoudsdeskundigen en (deels) werkzaam in de praktijk.

Locatie
De training betreft een incompany training en kan op locatie worden verzorgd.

Kosten
Op aanvraag.
(Afhankelijk van het aantal uren en de onderwerpen).

Onderwerpen

  • Eten en drinken (waaronder sondevoeding, PEG)
  • Uitscheiding
  • Medicatie en medicatietoediening
  • Antibiotica en het verzorgen van een waaknaald/braunule
  • Zorg rondom tracheacanule
  • Zorg rondom het afnemen van een venapunctie en het prikken van een infuus
  • VAC therapie, rekenen, (morfine)pomp en aandachtspunten shunt.